Den finananční gramotnosti

Otestujte se!

Prověřte své znalosti!

Jak na pojištění?

1. Dětské životní pojištění je:
2. Progresivní plnění v úrazovém pojištění znamená:
3. Co znamená výraz „jednorázové pojistné
4. Mezi nezbytně nutná pojištění patří:
5. Kdo si může sjednat úrazové pojištění?
6. Kdo je pojistníkem v případě životního pojištění?