Den finananční gramotnosti

Bydlím | 14.4.2020

Lidé si mohou dobrovolně odložit splácení úvěrů a hypoték až na půl roku

Vláda schválila dobrovolný odklad splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem až na půl roku. Lidé a firmy budou moci přerušit splácení na tři nebo šest měsíců. Výběr délky bude na klientech. Dlužníci musí o odklad splátek požádat a prohlásit, že to je kvůli pandemii. Banky to zkoumat nebudou. Přerušeno bude splácení úroků i jistiny. Za přerušení si banky nebudou účtovat poplatky.
Lidé si mohou dobrovolně odložit splácení úvěrů a hypoték až na půl roku

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu. Odklad splácení se týká také úvěrů v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu.

Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry či operativní leasing. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých dlužník k 26. březnu měl zpoždění se splátkou úvěru delší než 30 dnů. Jednotlivé banky a další poskytovatelé půjček by podle ministerstva financí měly pro snadné vyřízení nabídnout klientům jednoduché formuláře.

Většina bank už formulář vystavila na svých webových stránkách. Obecně v něm klient vyplňuje své kontaktní údaje, upřesňuje, u kterých úvěrů žádá o odklad splácení, kdy chce moratorium zahájit a jak dlouho ho bude využívat.

Finanční domy se liší v tom, zda hodlají během času odkladu splátek úvěry úročit. Odložené splátky se budou během moratoria i nadále úročit u Equa bank, Komerční banky, ČSOB či Monety. Česká spořitelna oproti tomu nebude po dobu tří měsíců úročit hypotéky, běžné úvěry ani úvěry ze stavebního spoření. Obecně banky uvádějí, že kvůli odkladu splácení může dojít ke zvýšení počtu splátek a prodloužení splatnosti úvěrů.

Úroky, které lidem naběhnou během odkladu splátek, bude možné umořit až na konci splácení úvěru či hypotéky. Lidé se tak nemusí obávat, že by je museli platit ihned po ukončení moratoria. Výše úroků má být navíc po dobu odkladu splátek v případě spotřebitelů ze zákona zastropovaná. Úroky pro domácnosti s hypotékami či úvěry tak mohou dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby ČNB, navýšené o osm procentních bodů. Aktuálně to představuje úrok o maximální výši devět procent.

Banky z vlastní iniciativy začaly odklady splátek nabízet před účinností zákona, který ještě musí schválit Senát a prezident. Na již dohodnuté odklady by to ale vliv mít nemělo. "Přijetím zákona se celková lhůta odkladu splátek neprodlužuje, ale zákon ponechává na rozhodnutí klienta, zda i po nabytí účinnosti zákona ponechá bez dalšího v platnosti dohodu o odkladu splátek, kterou s bankou uzavřel před nabytím účinnosti zákona. Pokud se rozhodne využít ochranné doby a požádá o odklad splátek podle zákona, původní dohoda o odkladu splátek končí a nahrazuje se dohodou podle zákona," upřesnila ve svém komentáři Česká bankovní asociace, která zastupuje většinu bank na trhu. Podle asociace to znamená, že na původní dohodu o odkladu, dojednanou ještě před platností zákona, pouze naváže odklad poskytnutý podle zákona.

Kolik domácnost zaplatí za odklad splácení hypotéky
Podle hypoteční analytičky Lucie Drásalové z poradenské firmy Partners se domácnosti může hypotéka prodražit pouze v případě, kdy si banka bude za průběh odkladu splátek účtovat úroky. Na příkladu modelové hypotéky ukazuje, jaká může být výše přeplatku, pokud si banka bude úroky za dobu moratoria nárokovat.

 

Modelový příklad:
Výše hypotéky: 2,72 mil. Kč
Doba splácení: 27 let (324 měsíců)
Úrok: 2,39 % p. a.

K odkladu splácení domácnost přistoupí po uhrazení prvních 20měsíčních splátek. Vybere si odklad splátek na šest měsíců.

Výše úroků za dobu odkladu: 31 198 Kč

Kolik zaplatí menší firma za odklad splácení úvěru
Modelový propočet HN, kdy si banka nárokuje úroky za dobu moratoria. Počítáme s variantou, kdy klient nemá poplatek za vedení úvěru a pojištění schopnosti splácet. Úvěr si modelový podnikatel vzal letos v březnu a zatím zaplatil první měsíční splátku.

Výše podnikatelského úvěru: 300 tisíc Kč
Výše úvěrů: 6,99 %
Klient má celkem zaplatit: 388 331 Kč

Tříměsíční odklad splátek od dubna 2020: Podnikatel celkem přeplatí 8 384 Kč
Šestiměsíční odklad splátek od dubna 2020: Podnikatel celkem přeplatí 16 430 Kč

Zdroj: HN