Den finananční gramotnosti

Pojistím se | 3.2.2020

Při aktualizaci pojistky u nemovitosti na hypotéku je důležitá i vinkulace

Protože ceny bytů a rodinných domů v Česku rostou, odborníci doporučují domácnostem zrevidovat si své pojistné smlouvy na ně. Což platí zejména u bytů a domů pořízených na hypotéku, které byly uzavírány často před mnoha lety. Přitom je ale třeba dávat také pozor na vinkulaci.
Při aktualizaci pojistky u nemovitosti na hypotéku je důležitá i vinkulace

Praxe ukazuje na problémy, kdy si domácnosti zatížené hypotékou chtějí upravit pojistné smlouvy tak, aby v nich pojistné částky odpovídaly aktuálním cenám stavebních prací, materiálu u rodinných domů a cenám bytů. Problémy přitom nejsou ve změně pojistné smlouvy, ale vyvstávají u vinkulace pojistného plnění. 

Vinkulací si banka, která poskytne hypoteční úvěr, zajišťuje postoupení pojistného plnění v její prospěch ve chvíli, kdy dojde k pojistné události. Banky si touto formou oprávněně chrání své finanční pohledávky, a to už i během výstavby nemovitosti, na kterou poskytují úvěr. 

Uzavřít smlouvu o vinkulaci pojistného plnění k pořízené nemovitosti na hypotéku, je přitom stejná povinnost jako je nemovitost pořízenou na hypotéku pojistit.

Staré a nové smlouvy
Podle odborníků je běžné, když pojišťovna při změně pojistné smlouvy u pojištění reality pořízené na hypotéku zruší starou smlouvu a vystaví novou. Klient pojišťovny na tom dle jejich slov nic netratí. Naopak může získat lepší pojistné podmínky, protože servis a nabídka pojišťoven se v čase zlepšují. Lidé by si ale měli vždy zkontrolovat číslo smlouvy a zároveň automaticky myslet i na to, že dostanou-li novou pojistnou smlouvu, je potřeba řešit i vinkulaci.

U starších smluv byla praxe taková, že klient měl povinnost předat do banky pojistnou smlouvu. Banka pak připravila formulář Souhlas s vinkulací a po jeho podpisu mohla pojišťovna pojistnou smlouvu zavinkulovat ve prospěch banky.

Naopak u novějších úvěrových smluv (pouze u některých bank) se podle něj souhlas s vinkulací vyslovuje už jako součást úvěrové smlouvy. Klient je tak pouze povinen poslat pojistnou smlouvu do banky a banka si již vinkulaci řeší napřímo s pojišťovnou. 

Co platí vždy
Pojišťovna nikdy sama neřeší vinkulaci za klienta nebo za banku. A to ani v případě, že ruší původní pojistnou smlouvu, na které vinkulace je. Pojišťovna má pouze povinnost oznámit zrušení vinkulované pojistné smlouvy bance. To znamená, že zodpovědnost za splnění této podmínky plynoucí ze smlouvy o hypotéce nese plně klient pojišťovny. A v případě, že tuto podmínku nesplní, banka mu naúčtuje sankční poplatky.

Zdroj: e15.cz