Den finananční gramotnosti

Pojistím se | 30.9.2019

Prasklá vodovodní trubka může na domě způsobit škodu i za miliony

Nejčastěji naše obydlí ničí vichřice, krupobití a vodovodní škody. Nejvyšší škody pak způsobuje oheň. Ve většině případů živly i voda, která vyteče třeba z prasklého potrubí, poškodí jak samotnou nemovitost, tak domácnost. Aby tedy v případě potřeby pojištění zafungovalo správně, je třeba se při sjednávání smluv zabývat i detaily.
Prasklá vodovodní trubka může na domě způsobit škodu i za miliony
Počet majetkových škod i jejich výše jsou rok od roku vyšší. Jen za první pololetí letošního roku pojišťovny řešily téměř 138 tisíc pojistných událostí s odpovídající škodou převyšující hodnotu 4,5 miliardy korun, tedy o 14 procent meziročně více. Občanský majetek, tedy zejména rodinné domy, byty a domácnosti samozřejmě představují jen část z nich. Vývoj je zde ale stejný.

„Statistice majetkových škod letos i nadále dominují události způsobené nepříznivými výkyvy počasí, konkrétně vichřicemi a krupobitím,“ uvádí Jaroslav Urban, analytik České asociace pojišťoven (ČAP). Tyto škody nyní překonávají i jinak zpravidla nejničivější živel, alespoň co se týká výše vzniklé škody, kterým je oheň. Třetí nejvýznamnější skupinou jsou vodovodní škody. V současnosti vznikají mnohem častěji než dříve.

Co říkají statistiky pojišťoven
Například Česká podnikatelská pojišťovna v loňském roce řešila zhruba 8 tisíc škodních událostí z pojištění občanského majetku. Jejich nejčastější příčinou byl únik kapaliny z technického zařízení (vodovodní škody) s průměrnou výší škody 25 tisíc korun.

Škoda se ale i v tomto případě může vyšplhat mnohem výš. „Řešili jsme případ úniku kapaliny z prasklého potrubí do konstrukce dřevostavby. Pojišťovna zde vyplatila plnění ve výší 2,2 milionu korun,“ uvádí příklad Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

Pomyslná druhá příčka patřila u ČPP škodám způsobeným vichřicí, třetí poškození elektrických zařízení přepětím nebo zkratem. Škody v těchto případech obvykle dosahují nižších desítek tisíc korun.

Nejvyšší škody vyplácela ČPP v případě požárů. Loni to byly například 2 miliony korun při požáru rodinného domu v Praze či 2,3 milionu korun při požáru rodinného domu s hospodářskou budovou (vedlejší stavbou).

Pojišťovna Kooperativa řeší ročně okolo 20 tisíc událostí z pojištění nemovitosti a 26 tisíc událostí z pojištění domácnosti. Nejčastěji se jedná o živelné škody. „Tedy o nemovitosti a domácnosti poškozené vichřicí, kroupami, následným zatečením do domácnosti nebo záplavami,“ říká Milan Káňa z Kooperativy. Průměrná škoda zde u Kooperativy v letošním roce zatím dosahuje 21 500 korun.

Nejvyšší škody se i u Kooperativy týkaly požárů, které na majetku obvykle způsobí totální škody. „Jednu z největších jsme letos zaznamenali na Jindřichohradecku, kde požár zničil velkou usedlost. Celková škoda přesáhla částku sedm milionů korun,“ uvedl Káňa.

Nepleťte si pojmy
Jedno mají ale uvedené škody společné. Obvykle poničí samotnou nemovitost i domácnost. Aby tedy pojištění v případě potřeby zafungovalo a pojišťovna vám uhradila všechny škody, musíte mít to správné a dobře nastavené. „V pojištění majetku rozlišujeme tři typy: pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti. Bohužel, lidé mnohdy mívají v těchto pojmech zmatek,“ konstatuje Martin Březina, spoluzakladatel portálu UlovDomov.cz.


Experti odhadují, že drtivá většina rodinných domů je kryta pojištěním, ale domácnost má pojištěnou pouze polovina majitelů nemovitostí. „Je to dáno především tím, že lidé zaměňují pojištění stavby, jak se správně nazývá pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti,“ potvrzuje Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Sjednat si jen jedno či druhé pojištění tedy nestačí, plnění by nemuselo pokrýt zdaleka vše. Navíc, každá pojišťovna má podmínky trochu jiné. Je tedy na místě se zajímat do detailu i o pojistné podmínky, abyste věděli, co konkrétně ta, která pojistka kryje.

Škody na vybavení kryje pojištění domácnosti
Trochu jednodušší je určit, co kryje pojištění domácnosti. „Co vše do něj náleží, napoví zjednodušená pomůcka: představte si dům či byt otočený vzhůru nohama. Co by se z něj vysypalo, to patří do pojištění domácnosti,“ říká Renata Čapková.
Patří sem tak všechny movité věci ve vaší domácnosti, tedy nejen vybavení bytu, ale i věci osobní spotřeby jako je například ošacení, sportovní potřeby či knihy. Zahrnuje také některé stavební součásti.

Do domácnosti se rovněž počítají další vaše věci uložené v nebytových prostorech, například v garáži či ve sklepě, nebo ve společných nebytových prostorech, například v kočárkárně. Pojištění se bude vztahovat i na věci na oploceném pozemku u domu, typicky třeba na zahradní nábytek.

„Pojištění domácnosti zahrnuje rovněž škody vzniklé jinde než v místě pojištění, například na věcech, které měl pojištěný na sobě nebo u sebe, dále na věcech odložených na místě určeném nebo obvyklém, nebo na věcech vnesených do ubytovacího zařízení,“ uvedl Káňa. Tedy třeba na věci, které jste po dobu návštěvy sportovního centra měli odložené v šatně nebo si je vzali s sebou na dovolenou do hotelu.

Co všechno je stavba
„Pojištění stavby se naproti tomu vztahuje na samotnou budovu,“ vysvětluje Buriánková. Ochranu tedy poskytuje majetku pevně spojenému se zemí, který nelze odnést. Vztahuje se například na zdi, střechu, okna, terasu i její zastřešení. Pokryje také škody na vedlejších stavbách na pozemku, mezi něž patří například plot, bazén, skleník, garáž nebo kůlna.
Kvalitní pojištění ochrání rovněž elektronické a strojní zařízení zabudované do pojištěné stavby. „Může jít například o fotovoltaické panely, vnitřní části tepelných čerpadel či venkovní žaluzie,“ uvádí příklady Nela Maťašeje z Direct pojišťovny
Specifická situace může nastat u podnikatelů, kteří mají v domě prostor, kde vykonávají svoji podnikatelskou činnost. Typicky se může jednat o dílnu. „V tomto případě je nutné si v pojistných podmínkách ověřit, do kolika procent plochy je možné nemovitost pojistit jako občanskou,“ upozorňuje Jiří Matusík, analytik poradenské společnosti Partners. „Většinou se tato míra pohybuje kolem 50 procent.“ Jinými slovy. Pokud je plocha nemovitosti určená z více než 50 procent k bydlení, lze ji pojistit v rámci produktů na pojištění občanského majetku.

Pojistit je možné také rodinný dům ve výstavbě. „V takovém případě pojistka bude krýt například stavební materiál nebo výrobky sloužící k opravám či výstavbě pojištění stavby, ale také zařízení staveniště,“ říká Čapková.

Kam patří kuchyňská linka se spotřebiči?
Asi největší zádrhel může nastat u pojištění stavebních součástí. Některé z nich totiž kryje pojištění domácnosti, některé pojištění stavby a některé obojí, ale s různými limity. „Vždy se proto podívejte do pojistných podmínek na výklad pojmů. Zde zjistíte, co u kterého pojistitele stavební součásti znamenají,“ doporučuje Matusík.

Největší rozdíly je podle něj možné zaznamenat u pojištění kuchyňské linky. Pozornost věnujte i vestavěným spotřebičům. „U některých produktů jsou součástí pojištění nemovitosti, tedy jako stavební součásti nemovitosti včetně kuchyňské linky a vestavěných spotřebičů,“ upozorňuje Matusík. Pokud nejsou obsaženy ve stavebních součástech u nemovitosti, pak je nutné jejich hodnotu zahrnout do pojištění domácnosti.

Nezapomeňte na odpovědnost a asistenční služby
Nedílnou součástí majetkového pojištění bývají dnes i asistenční služby. Jejich rozsah se ale může lišit. Základem je asistence pro případ stavu nouze. Ta se může hodit, třeba když si zabouchnete dveře nebo praskne vodovodní potrubí.
Širší asistenční bývají obvykle za příplatek. „Nadstandardní asistenční služba obsahuje navíc například právní asistenci, IT asistenci, která může pomoci při úniku či ztrátě dat a osobní asistenci, která zajistí zase například úklid domácnosti v případě nemoci či úrazu,“ uvedla Buriánková.

V rámci pojištění domácnosti je také možnost sjednat si pojištění odpovědnosti. To je vhodné uzavřít vždy. „Chrání vás totiž pro případy, kdy například chvilkovou neopatrností vytopíte sousedy či váš pes způsobí škodu,“ říká Milan Káňa.