Den finananční gramotnosti

Školíme | 15.7.2019

Umím si poradit: Odměňovali jsme diplomky nadaných studentů!

V rámci našeho projektu Umím si poradit jsme se rozhodli posunout zase o něco dál a rozjeli 1. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci. Záměr? Podpořit nadané studenty a rozvíjet vzdělávací činnost v oblasti financí.
Umím si poradit: Odměňovali jsme diplomky nadaných studentů!
Partners ve spolupráci s PEF Mendelovy univerzity v Brně uspořádali 1. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci studentů oboru Finance a investiční management. „Účelem soutěže je podpora talentovaných studentů skrze jejich zapojení do tvůrčí činnosti. Cílem spolupráce s Mendelem je rozvoj vzdělávací činnosti v oblasti financí, bankovnictví, pojišťovnictví a investic, a to zejména provázáním teoretických a praktických poznatků. Chceme jednoduše zvýšit připravenost absolventů vysoké školy na praktický život, především co se finanční gramotnosti týká,“ říká vedoucí projektu Svatava Bilová.

Do soutěže se nakonec zapojilo 5 studentů, z nichž odborná porota vybrala 3 nejlepší a odměnila je finanční částkou 30 tisíc za 1. místo, 10 tisíc za 2. místo a 5 tisíc za 3. místo. Garantem soutěže se stal proděkan doc. Ing. Kapounek, přičemž diplomové práce hodnotilo pět členů komise – ze strany univerzity: doc. Zuzana Kučerová, Martin Širůček a za Partners poradce David Kučera, ředitelka právního Simona Machulová a vedoucí projektu Svatava Bilová.

„Všechny do soutěže přihlášené práce byly velmi kvalitní, což mě potěšilo. Některé mne zaujaly vysokou teoretickou úrovní, ale i přesto jsem se při hodnocení díval především na celkový praktický přínos. Vždyť i my v Partners pomáháme našim klientům realizovat jejich sny. Naše práce v určité analogii ctí principy jako při tvorbě diplomové práce: stanovujeme si cíle, kterých chceme s klienty dosáhnout, definujeme metodiku, tedy jakých prostředků k tomu využijeme, analyzujeme data a činíme z nich závěry, navrhujeme řešení, které mají dříve či později stanovené cíle naplnit," uzvařel s nadšením David Kučera.

Všem výhercům moc blahopřejeme!