Den finananční gramotnosti

Videa | 26.8.2021

Zjistěte chyby, které dělají do vašeho rozpočtu díry

Nejvíce hádek je v rodinách kvůli financím. Nepříjemné výdaje by přitom rodiny nepostihly, kdyby se více soustředily na plánování financí. Naprostým základem je přitom tvorba rezerv. Jak co nejlépe zhodnotit a spravovat své finance doporučuje Lucie Baslová, finanční poradkyně Partners.


Základním doporučením pro zdravé osobní finance je vytváření
rezerv. Záchranný plán má být ideálně koncipovaný alespoň na šest měsíců.