Den finananční gramotnosti

Pojistím se | 8.4.2019

KDO SI BERE HYPOTÉKU, MĚL BY SI POJISTIT I ZDRAVÍ

Strach z nesplácení hypotéky je pro mnoho dlužníků zdrojem velkého stresu. Dlužníci se často snaží pojistit alespoň proti tomu, aby se nedostali do úpadku kvůli tragické události. A banky jim jsou díky tomu v některých případech ochotné nabídnout i lepší cenu.
KDO SI BERE HYPOTÉKU, MĚL BY SI POJISTIT I ZDRAVÍ
Klient, který si chce spolu s hypotékou pojistit i své zdraví, a ochránit tak před nesplácením sebe (a v případě úmrtí své blízké), však musí zvolit mezi dvěma základními možnostmi. Buď se pojistí sám, nebo skrze banku. Ve druhém případě je pojištění přímo navázané na úvěr a používá se pro něj název pojištění schopnosti splácet. „Dá se říct, že je to omezená verze životního pojištění. Zpravidla pokrývá riziko smrti a invalidity, někdy i pracovní neschopnosti," říká Václav Loužecký, analytik společnosti Gepard Finance.

Pojištění skrze banku: snazší, ale nepokryje vše
Banka v takovém případě poskytuje úvěr ve spolupráci s pojišťovnou. Fakticky vystupuje v roli zprostředkovatele, a náleží jí tedy provize. I proto klient zpravidla při sjednání pojištění schopnosti splácet dostane slevu z ceny úvěru. Jít může až o půl procentního bodu z úrokové sazby hypotéky – sleva tak pokryje většinu nákladů na pojištění. Díky tomu, že je pojištění přímo navázané na úvěr, platí klient oba poplatky – pojistné a splátky úvěru – najednou.

Z toho ale vyplývají i omezení. Vyplácená částka se postupně snižuje s tím, kolik peněz zbývá z úvěru doplatit. „Pojištění schopnosti splácet vždy kopíruje úvěr," konstatuje Václav Loužecký. V případě tragické události se sice úvěr zpravidla zvládne zaplatit, z pojistky už ale nezbydou peníze na další životní výdaje nebo v případě úmrtí na obstarání pozůstalých.

Smlouvy si banky zpravidla sjednávají hromadně, pojištění tedy není šité přímo na míru klientovi. I proto obvykle kryje méně rizik a má řadu výjimek z plnění. Například klienta pojišťuje jen proti nejzávažnější formě postižení, takzvané invaliditě třetího stupně. Nevýhodou také je, že pokud se klient rozhodně převést úvěr k jiné bance, musí si také sjednat novou pojistku. To může být s rostoucím věkem a horšícím se zdravím komplikované.
Pro klienta, který si chce nechat možnost přejít k jiné bance, tedy může být výhodnější sjednat si pojištění na vlastní pěst. Hlavním rozdílem v případě sjednání klasického životního pojištění je, že podmínky jsou více šité na míru konkrétnímu klientovi, a je tedy možné se připojistit pro případ více rizik. „Hodně klientů se pojišťuje například i proti trvalým následkům úrazu. Pojištění proti tomuto riziku nebývá nijak drahé a dokáže příjem hodně vyrovnat," říká Loužecký. Pojistit se je možné i proti nižším typům invalidity.

Vlastní pojištění: spíše pro mladší ročníky
Smlouva zpravidla pamatuje i na bližní pojištěného a pojištění není přímo spojené se splácením úvěru. Klient tím pádem ale musí zkontrolovat, aby nebyl takzvaně podpojištěný – tedy aby v případě tragické události pojišťovna nevyplatila méně, než kolik zbývá do zaplacení úvěru.

I v případě klasického životního pojištění si nicméně klient může v podmínkách sjednat, aby se částka vyplácená v případě tragické události postupně snižovala s jeho věkem – a to s ohledem na to, že se postupně bude snižovat i nesplacená část úvěru. Klient může tímto způsobem cenu pojistky výrazně stlačit dolů. Podle čeho by se tedy klienti měli rozhodnout? Pro klienty mladší 40 let je většinou výhodnější sjednat si pojištění mimo banku, kde si berou hypotéku. „Lze očekávat, že budou schopni najít si životní pojištění za stejnou či lepší cenu a s lepším krytím," říká Martin Podávka, produktový analytik z Partners. Výhodnější může být i za cenu toho, že kvůli tomu nedostanou od banky slevu na cenu úvěru.

Vzít si pojištění přímo přes banku může být naopak výhodnější pro starší klienty, které by v případě smlouvy šité na míru pojišťovna ohodnotila jako rizikovější. Zájemci by nicméně neměli opomenout obecné zásady, které platí při sjednání každého pojištění. Zkontrolovat, zdali nejsou pojištění na příliš nízkou částku, nebo smlouvu jednou za čas aktualizovat. „Po dvou až pěti letech je vhodné si sednout s makléřem a srovnat, jak moc je pojištění konkurenceschopné," říká Loužecký. Hlavním důvodem bývá změna situace pojištěného – například když mu během uplynulé doby významně vzrostly průměrné měsíční výdaje.