Den finananční gramotnosti

Pojistím se | 29.6.2021

Pojištění proti tornádu? Jako vichřice, uklidňují pojišťovny

Pojišťovny jsou připraveny plně hradit škody způsobené tornádem, a to z pojistek pokrývajících rizika škody z přírodních katastrof způsobených silným větrem. Ujišťuje o tom Česká asociace pojišťoven.
Pojištění proti tornádu? Jako vichřice, uklidňují pojišťovny

„Při pomoci klientům u katastrofických škod nastupují pravidla zrychlené likvidace. Počítáme s okamžitými výplatami záloh všem zasaženým klientům, z nichž někteří doslova přišli o všechno,“ říká mluvčí asociace Veronika Nová.

Klienti zasažení včerejším tornádem na jižní Moravě mohou rovnou začít odklízet škody, ujišťuje mluvčí. Není tedy nutné čekat s odklízením na likvidátory pojišťoven. Je však potřeba pořídit alespoň základní dokumentaci rozsahu škod prostřednictvím fotografií nebo videa.

V pojistných podmínkách pojištění nemovitosti (stavby) nebo domácnosti sice pojišťovny obvykle nezmiňují výslovně tornádo, z podrobnější definice však vyplývá, že se pojištění vztahuje i na něj.



Například pojištění u Allianz – pokud jde o přírodní jevy – se týká „škod způsobených vichřicí, krupobitím, povodní, záplavou, atmosférickými srážkami, tíhou a tlakem sněhu“. V podrobných podmínkách pak uvádí, že vichřicí se rozumí „proudění vzduchu dosahující v místě pojištění rychlosti minimálně 75 kilometrů za hodinu“. Podobně to má například Generali Česká pojišťovna. „Vichřicí se rozumí vítr, který v místě pojištění dosáhl rychlosti nejméně 20,8 m/s (cca 75 km/h),“ píše. Podle předběžných informací dosáhlo tornádo na jižní Moravě rychlosti nejméně 219 kilometrů za hodinu.

„Pojišťovny by měly plnit bez problému, protože v podmínkách je obvykle uvedeno, že plní ve chvíli, kdy je vítr silnější než 70 km v hodině. Aktuální informace o tornádu jsou takové, že vítr překročil rychlost 200 km/hod, proto jsou tedy podmínky pro výplatu pojistného plnění splněny,“ potvrzuje Lukáš Chytil, analytik finančně poradenské skupiny Partners.

Zdroj: Peníze.cz