Den finananční gramotnosti

Pojistím se | 11.3.2019

Pojištění nákladů asistované reprodukce má své podmínky

Páry, které se rozhodly pro umělé oplodnění, musejí často vynaložit nemalé finanční prostředky. Z veřejného zdravotního pojištění je hrazen jen daný počet cyklů, který nemusí v praxi vždy stačit. Jako řešení se nabízí komerční pojištění. Ani jeho podmínky ovšem nejsou takové, jaké by mnozí očekávali.
Pojištění nákladů asistované reprodukce má své podmínky
Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky řeší v Česku problémy s početím každý čtvrtý až pátý pár. Díky umělému oplodnění se ročně narodí pět až šest tisíc dětí. V ČR je ze zdravotního pojištění přitom metoda IVF (in vitro fertilizace), což je oplodnění ve zkumavce, při kterém se vajíčko oplodňuje spermií mimo tělo ženy, hrazena ve třech cyklech.

„V roce 2017 VZP zaplatila za vybrané výkony IVF, které je možné označit za umělé oplodnění, celkem 127,6 milionu korun. Tyto výkony byly v uvedeném roce vykázány u celkem 4 630 klientek,“ říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý s upozorněním, že to jsou skutečně jen úhrady za výkon. „V uvedené celkové sumě tedy nejsou zahrnuty například léčivé přípravky předepisované na recept, které pacientka v souvislosti s umělým oplodněním užívá, nebo související vyšetření, která se vykazují samostatně,“ upřesňuje Oldřich Tichý.

Umělé oplodnění je finančně náročné
Praxe přitom ukazuje, že páry v základních cyklech za léky a část metod doplácejí cca 18 tisíc korun. K tomu je třeba připočíst náklady na další úkony zvyšující šanci na oplodnění. Ty se pohybují od několika tisíc korun až do patnácti tisíc. V praxi tak jeden cyklus může v doplatku ke zdravotnímu pojištění vyjít i přes třicet tisíc korun.

Mnohem větší výdaje ovšem páry čekají ve chvílích, kdy je nutné cykly IVF opakovat. Pokud se totiž ženě nepodaří otěhotnět na tři až čtyři pokusy, další cykly si hradí sama. Zákon stanoví, že úhrada z veřejného zdravotního pojištění je prováděna nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše jedno lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život. „Jeden cyklus může spolu s dalšími vyšetřeními a doplňky klidně vyjít i na 50 tisíc korun,“ vysvětluje analytik životního pojištění společnosti Partners Pavel Krejčík. Důvodů pro opakování cyklu IVF přitom může být nepřeberně. Od zdravotních komplikací přes vyšší věk ženy až po úspěšnost IVF, která je odhadována na 40 %.

Komerční pojištění jako řešení?
Jako určité řešení z hlediska financí se pak může jevit komerční pojištění. U několika málo pojišťoven v ČR se dá částečně pojistit proti riziku nákladů na asistovanou reprodukci v připojištění závažného onemocnění.

„Ano, pojištění asistované reprodukce nabízíme, jde o připojištění k životnímu pojištění. Jedná se o reakci na aktuální situaci ve společnosti. Neplodnost je v posledních letech na vzestupu, stoupá počet provedených pokusů umělého oplodnění a páry toužící po vlastním miminku do něj investují desítky až stovky tisíc korun,“ říká mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. A zájem o něj podle ní je: „Zajímavostí je, že si ho sjednávají nejen mladé ženy, které samy uvažují o založení rodiny, ale velmi často ho sjednávají také matky pro své dcery. Chtějí tak předejít tomu, aby jejich dcera musela v budoucnu řešit finanční problémy spojené s nákladností asistované reprodukce.“

Pojistná částka musí být dostatečně vysoká
Podle Pavla Krejčíka není ale ani v případě nabídky komerčního pojištění na náklady asistované reprodukce důvod k nějakému přehnanému optimismu. Protože se finanční plnění v případě asistované reprodukce počítá z celkové pojistné částky, na kterou je dotyčná pojištěna, musí být celková částka dost vysoká na to, aby krytí pojistné události (cykly IVF nad rámec zdravotního pojištění) dávalo finančně smysl.

„Obecně řečeno, když vám pojišťovna zaplatí 100 % nákladů, maximálně však 10 % z pojistné částky z připojištění závažných nemocí pro ženy, pojistná částka by pak v tomto případně měla být minimálně 500 tisíc korun, aby pojišťovna vyplatila 50 tisíc. Pokud by byla pojistná částka na závažné nemoci 100 tisíc korun, na asistovanou reprodukci zaplatí 10 tisíc, což moc neřeší,“ vysvětluje Pavel Krejčík s dovětkem, že připojištění asistované reprodukce pojišťovny nenabízejí jako samostatné připojištění, ale jen jako součást pojištění závažného onemocnění.

A jsou tu i další omezení: Vůbec první podmínkou pro uplatnění komerčního pojištění u všech pojišťoven, které pojištění problémů s početím nabízejí, je plné podstoupení cyklu IVF hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Komerční pojišťovny zaplatí až případné další pokusy. Druhou pak, že těhotenství v důsledku těchto cyklů neskončila porodem a to, že pojištěná podstoupila první cyklus IVF po určité době od sjednání pojištění (většinou po roce). K dalším podmínkám patří, že pojištění lze sjednat pro ženy, které do sjednání pojištění nepodstoupily umělé oplodnění, ani umělé přerušení těhotenství z jiného než zdravotního důvodu, ani jim nebyla diagnostikována neplodnost.