Den finananční gramotnosti

Spořím si | 21.4.2021

Krize v peněžence. Jak složité je dostat se rychle k dlouhodobým úsporám

Roste počet lidí, kteří kvůli krizi počítají každou korunu. Během koronavirových omezení přišli o část pravidelných příjmů a peníze jim nestačí pokrýt veškeré náklady domácnosti. Mají ale dlouhodobé finanční produkty typu stavebního či penzijního spoření. Zmapovali jsme, za jakých podmínek lze peníze z těchto účtů vybrat předčasně a zda vůbec mohou zachránit domácí rozpočet.
Krize v peněžence. Jak složité je dostat se rychle k dlouhodobým úsporám

Pětina domácností je s penězi na hraně
Podle nedávného šetření společnosti Kruk roste počet domácností, kterým se krátí úspory. Pětina domácností měla loni úspory jen do výše měsíčního příjmu. Před dvěma lety to bylo jen 12 % domácností.

To je problém, protože minimální úspory se snadno vypaří, když například vydělávající člen domácnosti onemocní nebo se objeví nečekané výdaje typu opravy auta nebo rozbitého spotřebiče.

Zeptali jsme se finančních odborníků, jak se v tomto případě rychle dostat k penězům uloženým na dlouhodobých spořících produktech, tedy:

  • na stavebním spoření
  • na penzijním spoření
  • na termínovaném vkladu
  • na účtu životního pojištění
  • na investičním účtu

Určitě je lepší vybrat i za cenu sankce naspořené peníze a zaplatit účet za plyn či elektřinu než se dostat do registru dlužníků. Nemusí to být ale až tak jednoduché. Podmínky čerpání peněz z jednotlivých produktů najdete na následujících kartách.

Dočasné pozastavení plateb může pomoci
Peníze v hotovosti žádné, běžný účet s pár korunami. Nabízí se sáhnout do spořícího účtu. Pakliže už i ten je prázdný, jde podle finančních poradců do tuhého.

„Další výběry úspor s sebou již nesou řadu rizik a omezení. Proto bych se ještě předtím pokusil snížit výdaje nebo zvýšit příjmy. Nejedná se o jednoduchou věc, snadno se to říká, ale hůř realizuje. Každopádně to může být cesta," navrhuje Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners.

Pokud už ani tato rada nepomůže a vy se definitivně rozhodnete pro předčasné ukončení či odkup některého z dlouhodobých produktů, poraďte se s odborníky, jak na to. Nebo si předem zjistěte, jaké jsou přesné podmínky, poplatky a lhůty pro odkup či zrušení daného finančního produktu.„U některých produktů se klientům nemusí vyplatit je zrušit, například u penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření, pokud je má sjednané teprve krátce. Nebo jejich zrušení a výplata trvá příliš dlouhou dobu a domácí rozpočet tak rychle nezachrání," varuje Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.

Záchrannou brzdou může být podle něj někdy i jen dočasné pozastavení plateb. Lze jej provést u finančních produktů, jako je stavební spoření, penzijní nebo doplňkové penzijní spoření či investice do podílových fondů. Z pozastavení těchto plateb nehrozí klientovi žádný postih. Prostě je na čas nebude platit.

„Naopak u životního pojištění se vyplatí být obezřetný, jelikož pojistné, tedy platba za pojistnou smlouvu, je ze zákona vymahatelné a pojišťovna může případné dlužné pojistné po klientovi vymáhat. V případě finanční nouze se tedy spíše vyplatí upravit parametry pojistné smlouvy," doplňuje Novák.

Stavební spoření je na dlouho
Stavební spoření patří k nejoblíbenějším spořicím produktům u nás. Má ho sjednáno přes tři miliony lidí. Snadno se na něj peníze připisují, hůř se ale vybírají.

Stavební spoření je atraktivní díky státní podpoře, která je až dva tisíce korun ročně. Pokud ovšem vypovíte smlouvu dřív než po zákonem stanovených šesti letech spoření, o státní podporu přijdete. A nejenom o ni.

Například u ČSOB Stavební spořitelny (dříve Českomoravská stavební spořitelna) znamená dřívější ukončení smlouvy ztrátu státní podpory za celou dobu spoření a také ztrátu bonusu za pravidelné spoření.

„Dále klient přichází o zvýhodnění ve formě odpuštění či slevy na úhradě za uzavření smlouvy, pokud mu bylo poskytnuto, o další prémie související s uzavřením více produktů ze skupiny ČSOB zároveň, například stavební spoření a běžný účet anebo doplňkové penzijní připojištění," říká Andrea Vokálová z ČSOB Stavební spořitelny.

Pokud je smlouva vypovězena do tří let, poplatek za předčasné ukončení smlouvy je 0,5% cílové částky, minimálně 2000 Kč. Pokud je smlouva vypovězena od čtvrtého roku dále, je bez poplatku za předčasnou výpověď.

Na peníze se čeká dlouho
Klient, který vybere účet starší šesti let, má všechny podpory a bonusy zachované. Na peníze bude ovšem čekat tři měsíce.

„Standardní výpovědní doba, daná zákonem o stavebním spoření, jsou tři měsíce. Umožňujeme ale rychlejší výplatu prostředků, pokud si klient sjednává následnou smlouvu," dodává Vokálová.

Zákon také neumožňuje částečné výběry ze stavebního spoření. Prostředky jsou klientovi vyplaceny až při ukončení smlouvy. Lze si ale část prostředků převést na svůj běžný účet a část vložit na nově založené stavební spoření a v pravidelných úložkách pokračovat.

Dítěti nic nebrat
„Na výběr peněz ze stavebního spoření dítěte snad raději úplně zapomeňte. Výpověď smlouvy ve vázací době do šesti let musí totiž schválit opatrovnický soud. A na soudu musíte dokazovat, že peníze použijete ve prospěch dítěte. Pokud uplyne vázací doba, na soud už nemusíte, pokud ovšem s ukončením smlouvy souhlasí oba rodiče.

Penzijní připojištění a problémy s výběrem
Prezident Asociace penzijních společností Aleš Poklop doporučuje: „V případě finančních problémů raději než výběr peněz pozastavte u tohoto produktu pravidelné měsíční platby. Vynechání i několika měsíčních úložek neznamená, že by někde vznikal dluh či narůstalo nějaké penále."

Předčasné ukončení penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření znamená, že účastník dostane zúročené vlastní naspořené příspěvky, případné zúročené příspěvky zaměstnavatele a úroky ze státních příspěvků. Samotné státní příspěvky ale musí vrátit státu.

„Příspěvky zaměstnavatele a všechny výnosy se zdaní patnácti procenty. A právě výnosy obvykle tvoří v dlouhodobém spořícím horizontu tu nejzásadnější část celkově naspořené částky. Zpětně také budou dodaněny případně využité daňové úlevy. V případě, kdy účastník zruší penzijko po méně než dvou letech, nevyplácí penzijní společnost nic. U starého penzijka, tedy Penzijního připojištění, nevyplácí penzijní společnost nic při méně než jednom roce spoření," říká Poklop.

Připomíná ještě, že u starého penzijního připojištění je možné při sjednané výsluhové penzi po patnácti letech spoření bez sankcí vybrat až polovinu naspořených peněz.

A jak konkrétně je to například u spoření u Generali Penzijní společnosti? „Pro předčasný výběr vkladů, takzvané odbytné, jsou podle zákona nastaveny tyto podmínky výplaty: minimálně 24 zaplacených měsíců (doplňkové penzijní spoření) nebo 12 měsíců (penzijní připojištění – smlouvy sjednané před 1. 1. 2013). Klientovi jsou vyplaceny jeho vklady, zhodnocení těchto vkladů a zhodnocení státních příspěvků. Státní příspěvky musí být vráceny státu," říká Petr Brousil z Generali Penzijní společnosti.

Jak už bylo řečeno, u odbytného se podle zákona uplatňuje 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele. „V případě, že klient využil za dobu spoření daňové úlevy, je potřeba provést jejich zpětné zdanění, což může být podle délky spoření i několik tisíc korun," doplňuje Brousil. Provedete to v následujícím daňovém přiznání.

Na peníze z penzijka se dlouho čeká
„Pokud klient chce provést odbytné, vyplní potřebný formulář – Žádost o výplatu (ukončení smlouvy) a peníze jsou mu vyplaceny do dvou měsíců po doručení žádosti do penzijní společnosti," říká Petr Brousil. Částečný výběr ze smlouvy dospělého klienta podle jeho slov není možný. U dětských smluv je možný výběr třetiny vložených peněz. Podmínkou je dosažení věku 18 let a předchozích 10 let spoření. Státní příspěvky se v tomto případě nevracejí státu, ale zůstávají klientovi na účtu.

Životní pojištění a termínované vklady
U životního pojištění je třeba zjistit, jakou smlouvu jste si založili. Pokud jde o rezervotvornou pojistku, lze provést částečný odkup a nějaké peníze získat, pokud tam však vůbec jsou. Řada pojistek už je bez spořící složky, a tak jediné, co klient zrušením získá, je, že nebude muset platit každý měsíc stanovenou platbu.

U životního pojištění totiž nelze na pár měsíců přerušit pravidelné zálohy. Platba za pojistnou smlouvu je ze zákona vymahatelná. Proto je lepší podle odborníků upravit parametry smlouvy a snížit tak na určitou dobu měsíční platby a později je třeba zase navýšit.

„Zachoval bych nejdůležitější části pojištění a to zbytečné zrušil. Tímto způsobem lze náklady na pojištění snížit. Stále jsme v době, kdy 8 z 10 pojistek je nastaveno nesprávně. Pravděpodobnost pro úspěch je tedy veliká," říká Lukáš Urbánek z Partners.

Problém u životního pojištění je v tom, že pokud jste si pojistné odečítali z daňového základu, budete muset peníze dodanit, a to za předchozích 10 let.

Termínované vklady
„Zde se musí čekat také na výpovědní lhůtu. Porušení této lhůty je mnohdy drahé, banky si účtují sankční poplatky a měla by to být až ta poslední možnost," říká finanční poradce Urbánek.

„V případě žádosti o předčasný výběr z termínovaných vkladů jsou pro klienty banky peníze k dispozici hned, v případě přeposlání na jiný peněžní ústav je pak vypořádání do druhého dne. Standardní poplatek je 1 % z vybírané částky," říká například Patrik Madle, mluvčí ČSOB.

Některé banky umožňují i částečný výběr z vkladů bez sankce, je třeba zjistit, jaké jsou podmínky u vaší banky. Z úroku z vkladu musíte zaplatit 15% daň.

Investiční peníze jsou rychle na účtu, můžou se ale danit
Pokud jste ukládali peníze do investičních fondů, máte celkem vyhráno. Jde totiž o velmi likvidní investiční nástroje a peníze dostanete do pár dnů.

„Naprostá většina fondů je obchodována denně a nemá žádná omezení na prodej, žádné výstupní poplatky. Pokud si tak investor chce vybrat peníze, může kdykoliv bez sankcí prodat část či veškeré své podílové listy a vybrat si peníze, které z tohoto prodeje získá. Většinou má peněžní prostředky zhruba do týdne od okamžiku, kdy o výběr požádá," říká Richard Siuda, člen představenstva Conseq Investment Management.

Praxe je většinou taková, že klient dá pokyn k vyplacení prostředků a obchodník s cennými papíry či investiční společnost je zpracují tentýž nebo následující pracovní den. Poté zhruba tři až čtyři pracovní dny trvá takzvané vypořádání, tedy odepsání podílových listů a připsání peněžních prostředků na uvedený účet klienta.

Pozor na daňovou povinnost
Výjimky tvoří fondy, které jsou oceňovány a obchodovány méně často – typicky fondy alternativních investic, například realitní fondy bývají obchodovány jen jednou za měsíc.

„Pokud se fond oceňuje a obchoduje vždy ke konci měsíce, může mezi pokynem k prodeji podaným na začátku měsíce a výplatou peněz investorovi uplynout třeba i 1,5 měsíce. Ještě delší lhůty obchodování, případně další překážky pro výběr – například výstupní poplatky – mají fondy kvalifikovaných investorů, pokud se zaměřují na investice, které jsou méně likvidní a pro řádné fungování fondu je potřeba, aby po určitý čas nedocházelo k odlivu prostředků z fondu," doplňuje Siuda.

U investičních fondů vzniká ovšem v určitých případech daňová povinnost. „Výnos z prodeje není potřeba danit v případě, že za kalendářní rok prodám fondy za méně než 100 tisíc korun. Když tuto částku překročím, zjišťuje se časový test, tedy jak dlouho jsem podílové listy držel – pokud doba držení přesáhla tři roky, potom je opět výnos osvobozen od daně. Zdanit výnosy z prodeje fondů tak musím pouze v případě, že jsem realizoval zisk na investicích, které jsem držel méně než tři roky a zároveň jsem z prodeje fondů získal více než 100 tisíc v kalendářním roce," dodává Richard Siuda.

Zdroj: Aktuálně.cz