Den finananční gramotnosti

Spořím si | 25.3.2021

KOMENTÁŘ: Největším rizikem spoření je inflace. Jak ji překonat?

Investování do cenných papírů není u nás tolik rozšířené, ale to neznamená, že nejde o správné řešení, jak spravovat svá aktiva. Proč začít investovat a jak na to, přibližuje ve svém komentáři poradce Partners Lukáš Urbánek.
KOMENTÁŘ: Největším rizikem spoření je inflace. Jak ji překonat?

Asi jako všechny nástroje a možnosti, má i investování do cenných papírů svá pro a proti. Paradoxem je, že více než 3,3 mil. lidí, kteří se investic obávají, v transformovaných penzijních fondech každý měsíc nakupují dluhopisy a akcie a vůbec o tom neví. Dalším paradoxem je, že nové penzijní spoření, doplňkové penzijní spoření, jak ho naši legislativci pojmenovali, nemá se spořením nic společného. Jde o ryze investiční nástroj podporovaný státem.

Většina Čechů, kteří si vytvářejí rezervy a spoří peníze, zapomíná na největší riziko, které podstupují, a tím je inflace. Málokdo si uvědomuje, že inflace na úrovni 2,5 procenta dokáže snížit hodnotu tisícikoruny na horizontu 10 let na částku 781 Kč, na horizontu 20 let na částku 610 Kč a na horizontu 30 let na částku 476 Kč. Nebo si to uvědomují a raději kupují předražené nemovitosti, protože neznají jinou alternativu.

Podílové fondy jsou bezpečné
Pokud chcete dlouhodobě efektivně spravovat své rezervy a připravovat se na vzdálené výdaje, jedinou cestou je odpoutat se od zažitých nástrojů typu stavebního spoření a spořicích účtů a své peníze investovat.

Je mnoho investičních příležitostí a nelze jednoznačně říci, která je nejvhodnější. Žádná varianta není špatná nebo dobrá. Co je ale vždy potřeba mít na paměti, tak to je nutnost diverzifikace portfolia (nesázet vše na jednu kartu, na jeden typ investice). Koneckonců i investice do nemovitosti může být řešením, i když není pro každého, je vhodná pro investory s volným objemem prostředku ve výši 1,5 mil. Kč a více.
Nejdostupnějším investičním nástrojem pro malé investory jsou podílové fondy, které se řídí velmi přísnými pravidly a podléhají dohledu České národní banky. Z pohledu principu fungování a právní ochrany jde o bezpečnější způsob správy aktiv, než jsou peníze na běžných účtech v bankách. Ne náhodou využívá investic řada nadací a institucí.

To ale neznamená, že investice do podílových fondů je úplně bezriziková. Investor vždy podstupuje riziko související s vývojem finančních trhů. Toto riziko samo o sobě neznamená, že by investor mohl o své investované peníze přijít, ale to, že ne v každém okamžiku bude aktuální hodnota investice odpovídat investovaným prostředkům.

Obecně lze říci, že podílové fondy nakupují dva základní investiční cenné papíry, dluhopisy a akcie. Pro zjednodušení můžeme považovat dluhopisy za bezpečné cenné papíry s nízkým rizikem a nízkým výnosem (i když není tomu tak vždy). Akcie jsou naopak více rizikové, ale nabízejí potenciál vyššího výnosu.

Riziko spojené s investováním lze velice dobře řídit právě poměrem dluhopisů a akcií v portfoliu. Čím máme investiční horizont kratší, tím více by mělo naše portfolio obsahovat dluhopisů a naopak. Pro horizont 15 a více let by mělo být naše portfolio již stoprocentně akciové. Právě akcie mají totiž potenciál dlouhodobě překonávat inflaci. V takovém případě půjde o výrazně bezpečnější investici, než investici do dluhopisů, které inflaci překonávat neumí.

 Zdroj: iDNES.cz