Den finananční gramotnosti

Koronavirus | 11.3.2021

Opakovaná karanténa dostává české živnostníky na nulu

Nařízená karanténa kvůli rizikovému kontaktu s covid pozitivní osobou dostává do finančních potíží hlavně živnostníky. Někteří z nich v ní strávili a třeba ještě stráví i týdny bez jakéhokoliv příjmu. Doba karantény se navíc prodloužila na dva týdny.
Opakovaná karanténa dostává české živnostníky na nulu

Nařízená izolace a karanténa po kontaktu s covid pozitivní osobou nepotěší nikoho. Zvlášť živnostníkům přidělává v době covidu nejednu starost. Mimo obavu o své zdraví mnozí z nich řeší v době nařízené karantény a izolace i zvládnutí úplného výpadku příjmu. A někteří z nich už si od loňského jara prošli nařízenou karanténou vícekrát, jejich finanční rezervy se i proto dostávají na nulu.

„Pokládám nové podlahy ve velkých office centrech i malých rodinných domech, objednávek mám na dva roky dopředu. Živnost mi ale podkopává covidová situace, v povinné karanténě už jsem byl čtyřikrát, naštěstí vždy bez prokázané pozitivity. To je hezké, ale problém je, že po dobu karantény jsem docela bez příjmu,“ popisuje pan Jaroslav z Tábora.

Karanténa dostává živnostníky na nulu
Za štěstí přitom považuje, že se u něj přítomnost koronaviru doposud neprokázala a mohl se vždy jedenáctý den znovu vrátit do práce. Pozastavuje se ale nad dvěma věcmi: První je, že svým zodpovědným přístupem docela vážně ohrožuje svoji rodinu. Tou druhou, že karanténu musí povinně dodržovat pod pohrůžkou vysoké finanční pokuty.

„A to za situace, kdy jsem za čtyřicet dnů strávených v nařízené karanténě nedostal od státu, narozdíl teď třeba od zaměstnanců, ani korunu. Manželka je doma s dvouletou dcerou a osmiletým synem, asi si dovedete představit, jaký je její příjem,“ říká.

Dodává, že bez slušné finanční rezervy na svém účtu by poslední rok plný chaosu jen těžko zvládl. Jeho měsíční výdaje totiž dosahují 60 tisíc korun. Mimo hypoteční úvěr a běžné měsíční poplatky, platí i leasing na dodávku a pronájem skladu na materiál.

„Za efektivní finanční podporu od státu považuji loňské odpuštění plateb na sociální a zdravotní pojištění na dobu šesti měsíců,“ říká s tím, že dnes musí i při čtrnáctidenní povinné stopce odvést měsíčně na tato pojištění více než šest tisíc korun.

Dodává, že mnoho jeho kolegů, s nimiž několik let běžně spolupracoval a dokázali se svou prací sami uživit, v druhé polovině loňského roku přerušili svoji živnost a nechali se evidovat u úřadu práce.

„Na podporu v nezaměstnanosti sice nárok nemají. Zbaví se ale v této nelehké době plné zvratů alespoň té povinnosti měsíčních odvodů na pojištění,“ vypráví s tím, že živnostník, který chce uživit rodinu, nesmí přestat pracovat.

„V tu chvíli o všechno přichází a může začít od začátku,“ vysvětluje.

Čísla mluví jasně: Podpora OSVČ u karantény je lichá
Alespoň minimální příjem za dobu strávenou v karanténě a izolaci živnostníkům nezajistí ani dávka z nemocenského pojištění. Úřady ji totiž vyplácejí až od 15. dne pracovní neschopnosti a karanténa i izolace u nás trvá nově 14 dnů [do 28. února byla deset dnů, pozn. red.].

„Některým živnostníkům může pomoci i nově schválená kompenzace ve výši 500 korun za každý den strávený v karanténě a izolaci,“ upozorňuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Zdroj: fintag.cz