Den finananční gramotnosti

Spořím si | 29.11.2018

S výší důchodu můžete chytře kouzlit

Datum přiznání starobního důchodu hraje docela zásadní roli v jeho výši. Někdy pár dní strpení přinese peníze navíc. Co se vyplatí pohlídat, radil finanční poradce David Kučera.
S výší důchodu můžete chytře kouzlit
*Odchod do důchodu se vyplatí načasovat. Co všechno hraje v ideálním nastavení dne odchodu do důchodu roli?
Na důchod můžeme nahlížet z několika úhlů. Buď se zcela odevzdáme a budeme se spoléhat na stát, nebo se zajistíme různou mírou sami. Pokud totiž budeme chtít více volnosti, pak musíme co nejdříve začít uvažovat nad svým standardem ve stáří a začít si klást podstatné otázky. Pak si můžeme den odchodu stanovit pocitově, tedy zda budeme chtít v daném věku ještě pracovat a na kolik procent, nebo se stát rentiérem a věnovat čas sobě. Výpočty jsou však složitější a je vhodné si nechat vyhotovit plán na rentu a důchod oborníkem.

*Na co mají budoucí penzisté myslet, aby získali co možná nejvyšší důchod?
I když už dosáhli důchodového věku a mají potřebnou dobu pojištění, neznamená to, že do penze musí jít. Občané mohou nadále pracovat, protože v řádném důchodovém věku nejsou omezení týkající se výdělku. Za každých 90 dní odpracovaných navíc se zvyšuje důchod o 1,5 %. Někdy může být výhodnější pobírat současně důchod a mzdu, což je z krátkodobého pohledu možné. Naopak z delší perspektivy je výhodnější pracovat na zvyšování procenta.

*Jak v těchto počtech hraje roli konec kalendářního roku?
Je rozdíl, zda jsme při výpočtu státního důchodu získali 41 let pojištění a 290 dní nebo 42 let a 10 dní, protože v prvním případě se započítává jen 41 let a ve druhém 42 let. Pokles důchodu pak v takovém případě činí cca 2 % u průměrné mzdy.
Jestliže schází do ukončení celého roku několik dní, pak je doporučeno odložit odchod do důchodu a pracovat i po dosažení důchodového věku, aby se ukončil celý rok pojištění.
Potřebná doba pojištění se zjistí z Informativního osobního listu důchodového zabezpečení (IOLPD), který si můžeme vyžádat jednou ročně. K době pojištění se připočte doba pojištění za studium, péči o dítě či vojenskou službu a odpracovaná doba až do důchodu. Studium se započítává jen z 80 % pro výši důchodu.

*Jak je to s přiznáním důchodu?
Pro přiznání státního důchodu musí být splněny zákonné podmínky, automaticky nedochází k přiznání žádného důchodu. Např. dosáhneme-li řádného důchodového věku a požádáme místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení o starobní důchod, pak nemusí být starobní důchod přiznán. Takovým důvodem může být nedostatečná doba pojištění. V roce 2018 musí žadatelé o starobní důchod získat alespoň 34 let jako potřebnou dobu pojištění.

*Jde to nějak vypočítat?
Ano, lze vypočítat, ale je to vždy velmi individuální, tedy se vlastně řada lidí vůbec nemůže ztotožnit s obecným příkladem. Nicméně je zapotřebí mít všechny poklady, jako IOLDP, kde je třeba zkontrolovat, že nechybí žádné období. IOLDP nezahrnuje dobu péče o dítě, vojenskou službu a dobu studia. Ty se prokazují při sepsání žádosti o důchod patřičnými doklady, např. výuční list, maturitní vysvědčení, rodné listy dětí, vojenská knížka.

*Předčasný důchod a kdy do něj odejít?
Žádosti o předčasný důchod jsou poslední dobou poměrně populární. Je ale třeba vzít v úvahu správné načasování. Krácení se totiž provádí za každých 90 dní. Pak je tedy rozdílem odejít do předčasného důchodu např. o 365 dní dříve nebo 360 dní. Krácení výpočtového základu je pak v prvním případě o 4,8 %, ve druhém o 3,6 %, protože hranice leží právě na 360 dnech, dále pak na 720, kdy je krácení o 6 %.

Zdroj: Aktuálně.cz