Den finananční gramotnosti

Pojistím se | 9.11.2020

Tisíce pojišťováků nestíhají zkoušky kvůli viru. Pomůže jim odklad?

Až třicet tisíc zprostředkovatelů pojištění v Česku nemůže včas dokončit takzvanou odbornou certifikaci. Kvůli koronavirovým omezením se totiž musely pozastavit zkoušky pro prodej pojistných produktů.
Tisíce pojišťováků nestíhají zkoušky kvůli viru. Pomůže jim odklad?

Podle údajů České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) zbývá přezkoušet přibližně 15 až 20 tisíc vázaných zástupců. Dalších řádově 10 tisíc osob mohou tvořit zaměstnanci pojišťoven. Přísnější podmínky podle nového zákona o distribuci pojištění mají splnit do konce letošního listopadu.

„Termín zkoušky jsem měl letos v září, ale k jejímu úspěšnému složení mi bohužel chyběly tři procentní body. Od té doby jsem se přihlásil už na tři náhradní termíny, ale všechny byly z důvodu vládních opatřením kvůli covidu zrušeny,“ popisuje jeden z dotčených pojišťovacích poradců.

Ani ne rok místo dvou
Zákon o distribuci pojištění vyšel ve Sbírce v červenci 2018, účinný je od 1. prosince 2018. Stanovil dvouleté přechodné období – zprostředkovatelé tak mohli působit bez zkoušky až do konce listopadu 2020.

Zkoušky mohou probíhat jenom u takzvaných akreditovaných osob, což je v současnosti 23 soukromých společností, profesních asociací nebo vzdělávacích organizací. Jenže proces jejich akreditace u České národní banky nebyl dostatečně rychlý. Zkouškové otázky pak zveřejnila v srpnu 2019, takže začít mohly teprve od loňského září.

„Komplikace nastaly už při jarní vlně epidemie, kdy podle vládních nařízení musely být zkoušky zcela pozastaveny. Jednalo se přibližně o dva měsíce. Za tuto dobu mohly být akreditovanými osobami prozkoušeny tisíce uchazečů. Pro ty, kteří už byli na zkoušku naučeni a termín jim byl zrušen, to jistě představovalo další stresující faktor,“ připomíná Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.Teď se situace opakuje. „Během posledních měsíců komplikovalo zkoušení omezení shromažďování osob. V současné době jsou zkoušky zakázány vládním nařízením úplně a není reálné, že by se situace zlepšila,“ říká Marek Černoch, výkonný ředitel České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování.

Přechodné období přitom končí už za pár týdnů. „Vyvolává to velkou nervozitu jak u uchazečů, kteří odbornou zkoušku zatím nesložili, tak u pojišťoven a zprostředkovatelských sítí,“ zdůrazňuje Matoušek.

„Zákon sice nevylučuje distanční přezkoušení, ovšem akreditace certifikačních společností u České národní banky ji aktuálně neumožňuje,“ dodává Černoch.

Už od 1. prosince tak hrozí, že výrazně klesne počet osob, které mohou sjednávat nové pojistné smlouvy a také se starat o ty dosavadní, například o jejich změny.

„Zprostředkovatelé, jejichž dominantním segmentem je pojištění, by nemohli pokračovat ve své současné výdělečné činnosti. Za distributory, kteří musí mít tuto zkoušku, jsou považovány i interní sítě pojišťoven, případně jejich zaměstnanci na přepážkách. Mohlo by tedy dojít i ke zhoršení obslužnosti klientů,“ upozorňuje Simona Machulová, ředitelka právního úseku finančně poradenské společnosti Partners.

Řešení čeká ve sněmovně
Poslanci napříč stranami – Jan Řehounek (ANO), Zbyněk Stanjura (ODS), Jiří Dolejš (KSČM), Věra Kovářová (STAN) a Jan Hrnčíř (SPD) – už navrhli novelu, která prodlouží přechodné období o šest měsíců. Zkoušku by tak stačilo složit do 1. června 2021. Na včasné přijetí novely však zbývá necelý měsíc.

„Podle našich informací existuje silná a široká politická vůle, aby novela prošla legislativním procesem včas, tedy aby byla projednána v navrhovaném zkráceném režimu. Nezaznamenali jsme ani žádné věcné výhrady, které by myšlenku prodloužení lhůty ke složení zkoušky problematizovaly,“ říká Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí, které v říjnu k návrhu vydalo souhlasné stanovisko.

Kdyby poslanci nestihli lhůtu včas prodloužit, skončí podle odhadů ČASF až dvě třetiny dotčených osob na úřadech práce. „Věříme, že poslanci chápou urgentnost tohoto návrhu a stihnou schválit změnu v termínu. Pokud ne, je důležité, aby tak jako tak byl legislativní proces dokončen co nejrychleji a zmírnily se dopady na sociální situaci především externích zprostředkovatelů,“ zdůrazňuje Matoušek.

Za stěžejní považuje zavedení zkoušky odborné způsobilosti v online podobě. Česká národní banka, která na obor dohlíží, distanční formu obecně nevylučuje. Podle její mluvčí Petry Vodstrčilové ale v praxi zatím není systém nastaven tak, aby zkoušky na dálku splnily všechny požadované věcné a organizační podmínky.

„Jednání s Českou národní bankou o podmínkách pro takovou zkoušku, kterou by každý mohl dělat pod vzdálenou kontrolou komisaře ze svého domova a nemusel by se tak bát nákazy, jsou ale na dobré cestě. Věříme, že se systém podaří spustit v řádu několika týdnů,“ dodává Matoušek.

Zdroj: Peníze.cz