Den finananční gramotnosti

Pojistím se | 16.9.2020

Nepodceňujte drobné havárie. I malou škodu může pojišťovna uhradit

Denně řidiči v Česku nahlásí v průměru kolem 300 dopravních nehod. Mnohem více jich ale policii nenahlásí. A to kvůli nízké škodě na majetku, anebo proto, že neznají viníka. Jak je to pak s vyřízením pojistného plnění od pojišťovny?
Nepodceňujte drobné havárie. I malou škodu může pojišťovna uhradit

Hranice škody pro povinné hlášení dopravní nehody se od
1.ledna 2009 zvýšila na rovných sto tisíc korun. Počet nehod, ke kterým
motoristé volají policii, tak logicky klesá, v porovnání let 2008 a 2009
policejní statistky uvádějí snížení počtu nahlášených nehod o více než
polovinu.

Výše vzniklé škody je ovšem pouze jedna ze situací, kdy je
třeba k dopravní nehodě zavolat policii. „Účastníci dopravní nehody jsou
povinni přivolat policii vždy, když dojde ke zranění nebo usmrcení osoby nebo k
poškození či zničení pozemní komunikace nebo její součásti, například
dopravního značení. A také v případě poškození majetku třetí osoby nebo narušení
plynulosti provozu,“ upřesňuje analytik neživotního pojištění skupiny Partners
Jiří Matusík.

Policii je třeba přivolat i v situaci, kdy se účastníci
nedohodnou na okolnostech vzniku dopravní nehody. Jinak řečeno, nenajdou shodu
v tom, kdo je viníkem a ze kterého povinného ručení bude pojistná událost
plněna. Což se v praxi také velmi často děje.

„Doporučuji proto volat policii vždy, když je havárie
většího rozsahu, tedy nešlo pouze o drcnutí na parkovišti u obchodního centra,“
říká analytik s tím, že většina řidičů navíc není schopna výši škody odhadnout.
„Zápis od policie, kde je jasně popsán viník a poškozený, vše řeší a jistí,“
doporučuje.

Podle jeho zkušeností se stává, že účastníci dopravní nehody
v záznamu o nehodě něco vynechají nebo nesprávně popíší a při vyřizování
žádosti o pojistné plnění dochází k třenicím. Výjimkou nejsou ani situace, kdy
viník nehody později údaje popře s tím, že byl v šoku a zapsané informace
nejsou pravdivé. „Rázem se vše zkomplikuje, a s tím se prodlouží i doba
vyřízení pojistného plnění,“ upozorňuje Matusík.Viník známý vs. viník neznámý
K drobnějším nehodám typu odřený a promáčknutý plech na dveřích, rozbitý
světlomet nebo poškozený nárazník dochází na parkovištích obchodních center či
na sídlištích mnohdy bez přítomnosti majitele poškozeného vozidla. I v takových
případech však mají motoristé právo požadovat náhradu škody z povinného ručení
viníka. Musejí ovšem vědět, kdo škodu způsobil, což ovšem bývá velká potíž.

„Bohužel gentlemanů, kteří někomu poškodí auto a zanechají
na sebe kontakt, až tak moc není,“ potvrzuje Jiří Matusík. Čerpání pojistného
plnění z povinného ručení viníkovi sníží bonusy za pojistnou událost a tím
pádem mu také pojišťovna zvedne částku pojistného na další období. „A to je
velmi silný argument a motiv pro viníka z místa činu ujet,“ doplňuje.

Hledání svědka a důkazních materiálů
Taková situace je pak řešitelná svědectvím jiné osoby, která potvrdí značku
vozidla, které škodu způsobilo. „Jako důkaz může také posloužit například
kamerový záznam provozovatele parkoviště,“ vysvětluje analytik portálu
ePojisteni.cz Ladislav Gruber a dodává: „Bez důkazů totiž policie nenajde
pachatele a poškozený nemůže požadovat náhradu škody z povinného ručení
viníka.“

Bez viníka je možné vzniklou škodu uhradit jedině z
havarijního pojištění poškozeného vozidla. Nevýhodou v takovém případě je
určitá výše spoluúčasti při jeho čerpání.

Rozpočtová metoda nebo plnění na fakturu
Pojistné plnění za vzniklou škodu mohou majitelé vozidel čerpat dvěma
způsoby. A je pouze na nich, kterou si zvolí. Pohodlnější a jistější je plnění
na fakturu, tedy proplacení nákladů na opravu vozidla po vystavení účtu z
autorizovaného servisu.

Úhrada pojistného plnění rozpočtovou metodou nákladů může
být v praxi sice o něco rychlejší, nevýhodou ale bývá, že předpokládané náklady
nemusí vždy odpovídat realitě a za opravu vozidla pak jeho majitel doplatí část
i z vlastní kapsy.

Zdroj: iDNES.cz