Den finananční gramotnosti

Školíme | 20.8.2018

Lidé plánují maximálně na rok dopředu

„Chci vychovat novou generaci investorů, bořit zaběhnuté mýty a pozvednout prestiž oboru finančního poradenství na úroveň vyspělých západních zemí,“ říká školitel projektu Den finanční gramotnosti Jan Jirovský.
Lidé plánují maximálně na rok dopředu

1) Honzo, lektorem Dne finanční gramotnosti jste již 5. rokem. Proč jste se do projektu zapojil? Jaký byl prvotní impuls?
Důvodů, proč jsem se zapojil, bylo více. Primárně jsem chtěl předávat studentům své praktické zkušenosti v oblasti osobních financí, protože vím, jak důležité je správně začít. Když jsem studoval já, takové možnosti nebyly. Na většině škol už je finanční gramotnost do výuky nějakým způsobem začleněna. Ze zpětných vazeb ředitelů škol i samotných učitelů však vyplývá, že jsou velmi rádi, když tuto oblast zaštítí někdo z praxe, kdo je schopen reagovat na konkrétní otázky a ukázat praktické příklady – nejen teorii. Každé školení je pak velmi přínosné i pro mě osobně. Získávám nové zkušenosti a hodně mě baví komunikace a interakce s mladými.

2) Češi na tom s finanční gramotností nejsou úplně nejlíp. Pozorujete alespoň nějaký posun k lepšímu?
Drobné zlepšení vidím. Do jisté míry je to dáno vzděláním na školách a také médii, která na problematiku finanční gramotnosti často upozorňují. Zlepšení se projevuje především v té „negativní oblasti“ – jak nespadnout do dluhové pasti, že je nebezpečné půjčovat si peníze na spotřební elektroniku nebo na dovolenou. Velké rezervy pak pozoruji v druhé části finanční gramotnosti – jak efektivně pracovat s financemi, jak sestavit zdravý rozpočet, tvorba rezerv, příprava na rentu a investice.

3) Kdy je správný čas začít se s tematikou seznamovat?
Čím dříve, tím lépe. Myslím, že základní vztah k penězům by mělo dítě získat v dětství od svých rodičů. Poté je dobré postupně prohlubovat znalosti v době, kdy se studenti naučí pracovat s procenty a jsou schopni si sami spočítat, kolik přeplatí na půjčce nebo jaký je výnos z investice.

4) Jaká je největší chyba, které se ve vztahu k penězům dopouštíme?
Netvoříme dostatečně rezervy a pokud už lidé rezervy tvoří, tak využívají jen spořicí účet nebo stavební spoření, což jsou nástroje nevhodné pro dlouhodobou tvorbu rezerv. Celé je to dané tím, že většina lidí plánuje v lepším případě maximálně na 1 rok dopředu. Trendem poslední doby je trávit volný čas v kavárnách a zbytečně utrácet nesmyslné částky za jídlo a kávu.

5) Projekt cílí na všechny věkové skupiny, na koho se primárně zaměřujete vy? A proč?
Nejvíce lekcí mám se studenty posledních ročníků středních škol a pak ve firmách pro dospělé. U studentů je klíčové, aby se hned po maturitě nedopustili zásadních chyb, které se s nimi mohou táhnout po zbytek života. Je velmi snadné propadnout lákadlu rychlých půjček a zadlužení. Studenti mají všechno před sebou a pokud se jim podaří položit dobré základy osobních financí a získat správné návyky v odkládání peněz, mají téměř vyhráno. U dospělých mě naopak baví ukazovat, že lze finance řešit i jinak, bořit u nich mýty a status quo. Debata s dospělými bývá velmi konkrétní, řešíme reálné případy ze života a mohu zde nejlépe uplatnit své zkušenosti v práci s klienty.

6) Na co ve svých prezentacích kladete důraz? Co by si lidé z vašich lekcí měli odnést?
Důraz kladu především na praktické zkušenosti získané v práci s klientelou. Zároveň se vždy snažím o dialog s posluchači, aby to nebyla „one-man“ show. Klíčové pro mě je, aby si lidé uvědomili, že je důležité nad financemi přemýšlet, naučit se plánovat a pravidelně odkládat část příjmu.

7) Jak na vás účastníci reagují? Co je nejvíc baví? A co baví vás?
Ve školách studenti reagují skvěle. Přijde někdo „nový“, má jiný styl prezentace a řeší s nimi oblasti života a financí, o nichž se s nimi do té doby většinou nikdo nebavil. V každé třídě se samozřejmě najdou studenti, které téma zajímá více a méně. Obecně je ale nejvíce baví investice, financování bydlení a příklady z praxe, jež vyžadují jiný způsob přemýšlení a kde není zřejmá správná odpověď. Mě na lekcích baví interakce s účastníky školení a pak zpětné vazby. Když mě třeba i po roce studenti zastaví a pozdraví. Dokonce se jich na mě nemalá část po maturitě obrátila, že si chtějí peníze z brigády odkládat.

8) Jak se do projektu mohou zapojit školy? Platí se za vaše služby?
Je to velmi snadné. Na webu projektu www.denfinancnigramotnosti.cz si každá škola může vybrat školitele ze svého regionu a pak se jen domluvit na formátu a termínu seminářů. Všechna školení v rámci tohoto projektu jsou zdarma.